İhtiyacınız olan dürüst düzgün hızlı      bir hukuki hizmet ise doğru yerdesiniz

Bursa'da hizmet veren ofisimiz her türlü hukuki ihtiyacınız için 33 yıldır uygun çözümler üretmekte

İhtiyacınız olan dürüst düzgün hızlı      bir hukuki hizmet ise doğru yerdesiniz

Bursa'da hizmet veren ofisimiz her türlü hukuki ihtiyacınız için 33 yıldır uygun çözümler üretmekte
0
0
0

Yıldır faal

Den fazla müvekkile hizmet verdi

Farklı dilde hizmet veriyor

Apaydın Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Bursa’nın köklü Hukuk bürolarından biri olup, yılların getirdiği deneyim ve bilgi birikimi ile müvekkillerine pratik ve faydalı çözümler üretmekte, bu sayede zaman ve para açısından tasarruf etmenizi sağlamaktadır.

Misyonumuz

Müvekkil memnuniyeti ve menfaatinin ön planda olduğu, dürüst, düzgün ve hızlı bir adalet için müvekkillerimize en iyi hukuki hizmeti vermektir Apaydın Hukuk olarak misyonumuz.

Özgeçmişimiz

1987 yılında İstanbul’da Adnan APAYDIN’ın kuruculuğunda hizmet vermeye başladık, 1994 yılında, kendisinin memleketi olan Bursa’ya geri dönmesiyle 0 günden beri Bursa’da müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bu arada Avukat kadromuza 2009 yılında Erkan APAYDIN ve 2018 yılında Özgür APAYDIN’ı ekledik.

Vizyonumuz

Apaydın Hukuk olarak Roma’dan günümüze gelen bu kutsal mesleğin, değerlerini korumak ve aynı zamanda zamanın ruhuna ayak uydurmak bizim hedefimiz.

Misyonumuz

Müvekkil memnuniyeti ve menfaatinin ön planda olduğu, dürüst, düzgün ve hızlı bir adalet için müvekkillerimize en iyi hukuki hizmeti vermektir Apaydın Hukuk olarak misyonumuz.

Özgeçmişimiz

1987 yılında İstanbul’da Adnan APAYDIN’ın kuruculuğunda hizmet vermeye başladık, 1994 yılında, kendisinin memleketi olan Bursa’ya geri dönmesiyle 0 günden beri Bursa’da müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bu arada Avukat kadromuza 2009 yılında Erkan APAYDIN ve 2018 yılında Özgür APAYDIN’ı ekledik.

Vizyonumuz

Apaydın Hukuk olarak Roma’dan günümüze gelen bu kutsal mesleğin, değerlerini korumak ve aynı zamanda zamanın ruhuna ayak uydurmak bizim hedefimiz.

Avukatlarımız

Av.Adnan APAYDIN

Av.Erkan APAYDIN

Av.Özgür APAYDIN

Av.Tuğberk GÜRCAN

Çalışma Alanlarımız

Apaydın Hukuk olarak özel hayatın gizliliği prensibi altında; gerek Türk vatandaşları arasında gerek Türk kanunlarına ve milletlerarası özel kanun ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklere tabi yabancılar bakımından, aile hukuku kapsamına giren tüm alt hukuki süreçlerle ilgilenmekteyiz.

Nişanlanma, evlilik, boşanma, nafaka, velayet, evlilik sözleşmeleri ve  mal rejimi Aile Hukukunun ana içeriklerini oluşturmaktadır.

 •  Anlaşmalı boşanma davalarında protokolün düzenlenmesi ve sonuçlandırılması.
 • Çekişmeli boşanma davalarının hazırlığı ve takibi.
 •  Boşanma davalarından doğan maddi ve manevi tazminat taleplerinin istenmesi.
 •  Medeni kanun doğrultusunda mal varlığı rejimlerinin düzenlenmesi, bunlara göre taleplerde bulunma.
 •  Evlatlık ve velayetten doğan hukuki problemlerin giderilmesi ve hükümlere uymayan taraf hakkında icrai süreçlerin takibi.
 •  Aile içi şiddet hakkında tedbir kararları aldırma.
 
Yukarıda kısaca tanımlanan durumlar ile ilgili Aile mahkemelerinde görülen bütün hukuki problemlerinizde Apaydın Hukuk sizin çıkarlarınız doğrultusunda sizi temsil eder.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizin kanun müfredatında ayrı bir sayfa açılarak önemsenen Arabulucuk kavramı, temelini insan psikoloji ve toplumsal uzlaşı kültüründen alır.

Arabuluculuk mevcut avukatlıktan farklı olarak tarafsız olmayı esas almıştır.Bu yüzden Arabulucu adeta bir hakim gibi olaya taraf olmayacak fakat tarafsız yaptığı görüşmelerde yine bir hakim gibi hüküm de vermeyecektir.

Arabulucukta ortak çıkarlar hesaba katılır ve her taraf kendi menfaatlerini de gözeterek ortaya çıkabilecek en uygun çözümü arar.

Arabulucukta zorunluluk değil gönüllük söz konusudur.

Peki neden Arabulucuk ?

 •  Zaman : Ortalama olarak bir hukuk davasın sonuçlanması minimum bir yılı bulabileceği gibi çoğu zaman bir yıl gibi bir süre bile iyimser kalabilmektedir.Bunun en büyük sebebi mahkemelerdeki mevcut iş yükü ve yetersiz personel sayısıdır. Arabuluculukta ortalama bir çözüm süreci bir aydır.
 • Para: Mahkeme harçları, gider avansları ve vekalet ücretleri derken astarı yüzünü geçen bir dava ile uğraşmak zorunda kalabilir veya sırf bu sebeple dava açmaktan vazgeçebilirsiniz. Arabulucuk tarifeleri mevcut mahkeme masrafları göz önüne alındığında çok cüzi rakamlardır.
 • İcra edilebilirlik: Arabulucuk kararları ilam hükmünde olup tarafların rızası sonucunda alındıkları için karşı taraf zorlama ile değil kendi rızası ile çözüme ortak olmuştur. Ayrıca verilen karar uyulmadığı takdirde mahkemelerden icra edilebilirlik şerhi alınıp aynı mahkeme kararları gibi icraya konabilmektedir.
Apaydın Hukuk hem Arabulucu olarak hem de Arabulucukta sizin çıkarlarınızı en uygun şekilde gözetip koruyacak bir temsilci olarak bu uzlaşı alanında yer almaktadır.

Bilgi çağında, neredeyse her şeyin internet üzerinden bilgisayarlarca yapılabildiği günümüz dünyasında, şüphesiz ki Bilişim Hukuku bir ihtiyaçtan ziyade bu alanlarda faaliyet gösteren şirket ve şahıslar için mecburiyet haline gelmiştir.

Apaydın Hukuk olarak bu konuda uzman olan avukatlarımız ile;

 •  İnternet üzerinden alım-satım yapan firmalara gerekli hukuki danışmanlık.Bu problemlerden doğan hukuki ihtilafların çözümü, takibi.
 •  Verilerin korunması hakkında danışmanlık.İhlal söz konusu olduğunda doğan hukuki sürecin takibi ve çözümlendirilmesi.
 • Lisans, patent ihlali gibi durumlarda bu uyuşmazlıkların takibi ve çözümlenmesi.
gibi ana hatlarıyla betimlediğimiz problemler ve benzerlerinin çözümü için faaliyet göstermekteyiz.

Apaydın Hukuk olarak müvekkilerimize, soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar tüm noktalarda danışmanlık ve hukuki temsil hizmeti vermekteyiz.

Savunma hakkı anayasal bir hak olmakla birlikte, üzerinize atılı bir suç ile yargılandığınızda haklarınızın en düzgün şekliyle savunulduğuna emin olabilmek için bir avukata ihtiyaç duymaktasınız.

Apaydın Hukuk gayrimenkul alanında uzmanlaşmış bir avukat kadrosuna sahip olup, alım-satım işlemlerinden başlayarak gayrimenkul üzerinde doğan veya doğabilecek bütün hukuki problemler ve çözümleri ile ilgili danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

 •  Kiralama sözleşmelerinin hazırlanması.
 • Tapu işlemleri.
 •  Alım-Satım sözleşmelerinin hazırlanması.
 • Mülk edinmek isteyen yabancılar için tüm sürecin takibi.
 •  Gayrimenkulün aynından doğan uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların çözümü için danışmanlık ve temsil hizmeti.

Apaydın Hukuk olarak işinde uzman avukatlarımızca, İcra-İflas kanununa tabi alacaklarınız, borçlarınız ile ilgili her türlü hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerinde bulunmaktayız.

 • Alacağın tahsili amacıyla yapılacak tüm hukuki işlemlerde temsil ve danışmanlık.
 •  Borçlar ile ilgili alınacak tasfiye planları ve mevzuata uygunluklarının denetlenmesi, hazırlanması.
 •  Konkordato ve İflas Erteleme.

Apaydın Hukuk İdare ve Vergi alanından doğan uyuşmazlıklar ve mevzuata uygunluğun denetlenmesi açısından temsil ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 •  İdari kararlara karşı yapılacak olan itirazların ve başvuruların hazırlanması, takibi ve çözümlenmesi aşamasında temsil ve danışmanlık.

Apaydın Hukuk olarak iş kanununa tabi, gerek işveren gerek işçiler bakımından her türlü haklarının korunması, bu sebeple oluşabilecek durumların önlenmesi amacıyla danışmanlık ve hukuki temsil hizmeti vermekteyiz.

 •  İş sözleşmesinin feshi ve devamındaki durumlar ile ilgili olarak dava veya uzlaşma ile sürecin takibi.
 • İşçi veya işveren bakımından sendikal faaliyetler ve bunlardan doğan hukuki ihtilaflar.
 •  İşyerlerinde özellikle sağlık ve güvenlik bakımından mevzuata uygunluğun denetimi ve danışmanlık.
 •  Toplu iş sözleşmeleri hazırlama ve bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü.
 • İş kazaları neticesinde doğacak olan tazminat talepleri ve bunların çözümü.

Apaydın Hukuk olarak Türkiye’nin en büyük sanayi şehirlerinden Bursa’da özellikle yabancı yatırımcı nezdinde gerçekleşen, kuruluş, devralma, birleşme gibi şirketlere özgü hukuki sorunların çözümü için danışmanlık ve hukuki temsil hizmeti vermekteyiz.

 •  Şirket kuruluş sözleşmelerinin düzenlenmesi.
 • Genel kurul toplantıları düzenleme ve iştirak.
 • Rekabet bakımından mevzuata aykırılık durum tespiti ve çözüm süreci.
 • Tüketici mevzuatına uygunluk denetimi.

Apaydın Hukuk olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun içeriğine tabi bütün hukuki uyuşmazlıklarda Hakem Heyeti süreci de dahil olmak üzere danışmanlık ve hukuki temsil hizmeti vermekteyiz.

 •  Tüketici kanununa tabi alım satım sözleşmeleri düzenleme, bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların takibi ve danışmanlık.
 •  Ayıplı mal veya hizmetten kaynaklı sorunların çözümü.
 • Hakem heyetinde görülen işlere danışmanlık ve hukuki temsil.
 • Tüketici kanununa tabi problemlerin tüketici mahkemesinde takibi, çözümlenmesi.

Apaydın Hukuk yabancılara, Türkiye’deki  Uluslararası Ticaret konularında işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi, bu işlemlerinin Türk veya kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlama, bunlardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili danışmanlık ve hukuki temsil hizmeti vermektedir.

Aynı zamanda yurt dışı ile iş yapan Türk firmalara, sözleşme ve bu ticaretlerden doğan hukuki uyuşmazlıklarda danışmanlık ve hukuki temsil hizmeti vermektedir.

İletişim

Reyhan Mh.Mantıcı Cd. No:21 Aytı Plaza Kat:3 Daire: 46 Osmangazi/BURSA (Fomara meydanı kırcılar AVM yanı)

+90 (224) 256 88 44

Çalışma Saatlerimiz : 09:00 - 18:00 (pazartesi - cuma)

Reyhan Mh.Mantıcı Cd. No:21 Aytı Plaza Kat:3 Daire: 46 Osmangazi/BURSA (Fomara meydanı kırcılar AVM yanı)

Çalışma Saatlerimiz : 09:00 - 18:00 (pazartesi - cuma)

+90(224)2568844

Sorularınız için mesaj gönderebilirsiniz

Av.Adnan APAYDIN

1960 Bursa doğumlu olup, ilk, orta ve lise öğrenimini yine Bursa’ da tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1987 yılından bu güne yaklaşık olarak 32 yıllık Avukatlık hizmetini Bursa’ da devam ettirmektedir. Apaydın Hukuk Bürosu’ nun kurucusudur.

Uzun yıllar Adliyelerde BİLİRKİŞİLİK yapmış olan Adnan APAYDIN, halen lisanslı SPK Gayrımenkul Değerleme Uzmanı olarak BİLİRKİŞİLİK görevine devam etmektedir. Taşınmaz Hukuku alanında uzmanlaşmış olan Adnan APAYDIN, bu konuda pek çok projede yer almış ve danışmanlık yapmıştır. Keza Kentsel Dönüşüm konusunda da uzman olan Apaydın, Bursa/Osmangazi Belediyesi’ ne Kentsel Dönüşüm ile ilgili danışmanlık yapmış ve raporlar hazırlamıştır.

Arabuluculuk Bursa Pilot İl projesinde komisyon üyeliği yapmış olan Adnan APAYDIN, Arabuluculuğun gelişmesine katkıda bulunan bir çok projede yer almış, komisyon çalışmaları çerçevesinde, pek çok seminer, toplantı ve tanıtımlarda konuşmacı olarak aktif katılımda bulunmuştur. Adnan Apaydın evli ve iki çocuk babasıdır.

Av.Adnan APAYDIN

1960 Bursa doğumlu olup, ilk, orta ve lise öğrenimini yine Bursa’ da tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1987 yılından bu güne yaklaşık olarak 32 yıllık Avukatlık hizmetini Bursa’ da devam ettirmektedir. Apaydın Hukuk Bürosu’ nun kurucusudur.

Uzun yıllar Adliyelerde BİLİRKİŞİLİK yapmış olan Adnan APAYDIN, halen lisanslı SPK Gayrımenkul Değerleme Uzmanı olarak BİLİRKİŞİLİK görevine devam etmektedir. Taşınmaz Hukuku alanında uzmanlaşmış olan Adnan APAYDIN, bu konuda pek çok projede yer almış ve danışmanlık yapmıştır. Keza Kentsel Dönüşüm konusunda da uzman olan Apaydın, Bursa/Osmangazi Belediyesi’ ne Kentsel Dönüşüm ile ilgili danışmanlık yapmış ve raporlar hazırlamıştır.

Arabuluculuk Bursa Pilot İl projesinde komisyon üyeliği yapmış olan Adnan APAYDIN, Arabuluculuğun gelişmesine katkıda bulunan bir çok projede yer almış, komisyon çalışmaları çerçevesinde, pek çok seminer, toplantı ve tanıtımlarda konuşmacı olarak aktif katılımda bulunmuştur. Adnan Apaydın evli ve iki çocuk babasıdır.

1960 Bursa doğumlu olup, ilk, orta ve lise öğrenimini yine Bursa’ da tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1987 yılından bu güne yaklaşık olarak 32 yıllık Avukatlık hizmetini Bursa’ da devam ettirmektedir. Apaydın Hukuk Bürosu’ nun kurucusudur.

Uzun yıllar Adliyelerde BİLİRKİŞİLİK yapmış olan Adnan APAYDIN, halen lisanslı SPK Gayrımenkul Değerleme Uzmanı olarak BİLİRKİŞİLİK görevine devam etmektedir. Taşınmaz Hukuku alanında uzmanlaşmış olan Adnan APAYDIN, bu konuda pek çok projede yer almış ve danışmanlık yapmıştır. Keza Kentsel Dönüşüm konusunda da uzman olan Apaydın, Bursa/Osmangazi Belediyesi’ ne Kentsel Dönüşüm ile ilgili danışmanlık yapmış ve raporlar hazırlamıştır.

Arabuluculuk Bursa Pilot İl projesinde komisyon üyeliği yapmış olan Adnan APAYDIN, Arabuluculuğun gelişmesine katkıda bulunan bir çok projede yer almış, komisyon çalışmaları çerçevesinde, pek çok seminer, toplantı ve tanıtımlarda konuşmacı olarak aktif katılımda bulunmuştur. Adnan Apaydın evli ve iki çocuk babasıdır.

Av.Adnan APAYDIN

Av.Erkan APAYDIN

1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldi, İstanbul’da başladığı eğitim hayatına Bursa’da devam ederek yeniden İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nden 2009 yılında mezun olarak Hukuk alanına mesleki olarak atıldı. 2010 yılında Avukatlık ruhsatını almaya hak kazandı ve o gündür mesleğini icra ediyor.

İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku ilgili olduğu ana dallardan bazıları. Araştırma ve gelişim üzerine sahip olduğu sonsuz iştah çağın gereksinimi olan sürekli öğrenme ihtiyacını karşıladığı gibi mevzuatta yaşanılan her türlü gelişmeye ayak uydurmasını ve bu sebeple müvekkilerin menfaatini en güncel şekilde korumasını sağlıyor.
İleri seviye mesleki ingilizce konuşabiliyor, bu sebeple yabancı yatırımcı, ithalat-ihracattan kaynaklanan ihtilaflar ve benzeri yabancı iştiraklı işlerde müvekkilerine yardımcı olabiliyor.

Av.Erkan APAYDIN

1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldi, İstanbul’da başladığı eğitim hayatına Bursa’da devam ederek yeniden İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nden 2009 yılında mezun olarak Hukuk alanına mesleki olarak atıldı. 2010 yılında Avukatlık ruhsatını almaya hak kazandı ve o gündür mesleğini icra ediyor.

İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku ilgili olduğu ana dallardan bazıları. Araştırma ve gelişim üzerine sahip olduğu sonsuz iştah çağın gereksinimi olan sürekli öğrenme ihtiyacını karşıladığı gibi mevzuatta yaşanılan her türlü gelişmeye ayak uydurmasını ve bu sebeple müvekkilerin menfaatini en güncel şekilde korumasını sağlıyor.
İleri seviye mesleki ingilizce konuşabiliyor, bu sebeple yabancı yatırımcı, ithalat-ihracattan kaynaklanan ihtilaflar ve benzeri yabancı iştiraklı işlerde müvekkilerine yardımcı olabiliyor.

1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldi, İstanbul’da başladığı eğitim hayatına Bursa’da devam ederek yeniden İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nden 2009 yılında mezun olarak Hukuk alanına mesleki olarak atıldı. 2010 yılında Avukatlık ruhsatını almaya hak kazandı ve o gündür mesleğini icra ediyor.

İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku ilgili olduğu ana dallardan bazıları. Araştırma ve gelişim üzerine sahip olduğu sonsuz iştah çağın gereksinimi olan sürekli öğrenme ihtiyacını karşıladığı gibi mevzuatta yaşanılan her türlü gelişmeye ayak uydurmasını ve bu sebeple müvekkilerin menfaatini en güncel şekilde korumasını sağlıyor.
İleri seviye mesleki ingilizce konuşabiliyor, bu sebeple yabancı yatırımcı, ithalat-ihracattan kaynaklanan ihtilaflar ve benzeri yabancı iştiraklı işlerde müvekkilerine yardımcı olabiliyor.

Av.Erkan APAYDIN

Av.Özgür APAYDIN

Özgür Apaydın Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun olmuştur.

2018 yılından itibaren Apaydın Hukuk Bürosu’nda çalışmakta olup Ticaret hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Özgür Apaydın bursa barosuna kayıtlı olup Türkçe ve İngilizce bilmektedir.

Av.Özgür APAYDIN

Özgür Apaydın Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun olmuştur.

2018 yılından itibaren Apaydın Hukuk Bürosu’nda çalışmakta olup Ticaret hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Özgür Apaydın bursa barosuna kayıtlı olup Türkçe ve İngilizce bilmektedir.

Özgür Apaydın Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun olmuştur.

2018 yılından itibaren Apaydın Hukuk Bürosu’nda çalışmakta olup Ticaret hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Özgür Apaydın bursa barosuna kayıtlı olup Türkçe ve İngilizce bilmektedir.

Av.Özgür APAYDIN

Av.Çetin Tuğberk GÜRCAN

Çetin Tuğberk Gürcan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılında mezun olmuştur. 2012 ve 2015 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca, Sporda Dopingle Mücadele Konferansı ve Spor Hukuku Konferansları serilerinde moderatörlük yapmıştır.

Bursa Baro’suna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekte ve 2019 yılından itibaren Apaydın Hukuk Bürosu’nda çalışmakta olup Aile hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sağlık Hukuku ve Spor Hukuku alanlarında hizmet vermektedir.

 

Çetin Tuğberk Gürcan aynı zamanda Avustralya vatandaşı olup Türkçe ve İngilizce bilmektedir. 

Av.Çetin Tuğberk GÜRCAN

Çetin Tuğberk Gürcan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılında mezun olmuştur. 2012 ve 2015 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca, Sporda Dopingle Mücadele Konferansı ve Spor Hukuku Konferansları serilerinde moderatörlük yapmıştır.

Bursa Baro’suna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekte ve 2019 yılından itibaren Apaydın Hukuk Bürosu’nda çalışmakta olup Aile hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sağlık Hukuku ve Spor Hukuku alanlarında hizmet vermektedir.

 

Çetin Tuğberk Gürcan aynı zamanda Avustralya vatandaşı olup Türkçe ve İngilizce bilmektedir. 

Çetin Tuğberk Gürcan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılında mezun olmuştur. 2012 ve 2015 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca, Sporda Dopingle Mücadele Konferansı ve Spor Hukuku Konferansları serilerinde moderatörlük yapmıştır.

Bursa Baro’suna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekte ve 2019 yılından itibaren Apaydın Hukuk Bürosu’nda çalışmakta olup Aile hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sağlık Hukuku ve Spor Hukuku alanlarında hizmet vermektedir.

Çetin Tuğberk Gürcan aynı zamanda Avustralya vatandaşı olup Türkçe ve İngilizce bilmektedir. 

Av.Çetin Tuğberk GÜRCAN